Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Възстановяване на църковната ограда

Предвижда се да бъде изградена оградата около храма на мястото на старото ограждение разрушено от времето и неблагоприятни климатични условия.

Очаква разработка.