Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Изграждане на абсорбация


За да се прекъсне интензивното замърсяване на храмовите стенописи от саждите отделяни от свещите се предвижда изграждане на въздухоноди и вентилационна система локализирана под балкона в храма и съсредоточаване на свещниците на определеното място като подготвителна стъпка за реставрация.

Очаква разработка.