Утвърден бе изборът на новото Църковно настоятелство

Утвърден бе изборът на новото Църковно настоятелство

На 10 януари 2021 г., в Неделята след светлия празник Богоявление, бе направена паметна снимка на новоизбраното и утвърдено от Епархийския съвет на Софийска св. митрополия Църковно настоятелство. Изборът му се проведе на 22.11.2020 г., съгласно оповестеното окръжно на Св. Синод на БПЦ-БП. В него участие взеха всички пълнолетни православни християни, членове на енорията, които пожелаха да дадат своя глас.  

Църковни настоятелства се избират на всеки 4 години, с тайно гласуване, като негови членове стават тези, които са събрали повече от половината от гласовете на избирателите. Едновременно с вота за Църковното настоятелство се избира и Проверителна комисия.

След отслужване на св. Литургия, председателят на храма протоиерей Дилян Цветков прикани присъстващите  към участие в избора на настоятелство и комисия. За целта избирателно бюро от енориаши, избрани с явно гласоподаване и мнозинство повече от половината от присъстващите, започна да приема гласоподаванията до 14.00 ч. До края на същия ден бюрото отброи подадените гласове.

За проведения избор на Църковно настоятелство и Проверителна комисия бе съставен протокол, подписан от членовете на бюрото и подпечатан с църковния печат. Той бе изпратен до Епархийския митрополит и бе утвърден от Епархийския съвет на Софийска св. митрополия.

Председател на Църковното настоятелство по право е председателят на храма. Така за църковни настоятели през този четиригодишен мандат енориашите посочиха:

  1. Протоиерей Дилян Цветков – председател
  2. Анула Христова
  3. Дамян Дамянов
  4. Новак Неделчев
  5. Светла Цолова

Нека Всеблагият Бог по молитвите на св. пророк Илия да дава на новоизбраните настоятели и на всички енориарши дръзновение и сили за деен и мирен живот в Христа, Господа наш!