Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Ландшафтен проект

За да стане дворът около храма приятно място за беседи, за да допълни функциите на храма и за да е в синхрон на духовната красота на църквата, е заложено да се проектира ландшафтен проект,…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Реставрация на стенописите

Живопистният слой на стените датира от 1919-1922г. покрива централната част на наоса и олтара. Поради влагата в стените събрала се заради високи подпочвени води и течове от дефектирането на елементи от покрива и водостоците…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Изграждане на абсорбация

За да се прекъсне интензивното замърсяване на храмовите стенописи от саждите отделяни от свещите се предвижда изграждане на въздухоноди и вентилационна система локализирана под балкона в храма и съсредоточаване на свещниците на определеното място…

Вижте още