Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

Ремонт на покрива


Ремонтиране или подмяна на металните части на покрива при купола на храма и декоративните кули.

Очаква разработка.