Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

КРЪЩЕНИЕ

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението. В тайнството Кръщение човек умира за греховния живот, духовно се възражда и влиза в Божието семейство. Без…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

МИРОПОМАЗВАНЕ

Светото тайнство Миропомазване обикновено се извършва непосредствено след кръщението. Ако кръщението ни ражда за нов живот, миропомазването ни дава благодатна сила, която ни служи за възрастване в духовния живот и за укрепване в доброто….

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

ПРИЧАЩЕНИЕ

Най-тясно ни съединява с нашия Спасител светото тайнство Причащение. В него вярващите приемат под вид на хляб и вино истинското Тяло и истинската Кръв на Господа Иисуса Христа за прошка на греховете си и…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

СВЕЩЕНСТВО

Светото тайнство Свещенство е необходимо за ония лица, които се посвещават на пастирско служение. В Православната църква не всеки може да извършва богослуженията, както това е в някои протестантски общини. Само особени лица, които…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

БРАК

Светото тайнство Брак е необходимо за ония, които встъпват в съпружески живот. В тайнството Брак се дава Божията благодат, която съединява и освещава мъжа и жената, чийто съпружески съюз има за висок образец съюза…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ (МАСЛОСВЕТ)

Светото тайнство Елеосвещение е предназначено за тежко болните. В него болният се помазва с елей и получава от Бога благодатта на изцелението от душевните и телесни недъзи. То трябва да се извършва от 7…

Вижте още

Първото тайнство, което се извършва над човека, който иска да стане член на Църквата Христова, е Кръщението

ОБРЕДИ

Водоосвещение (водосвет) Такъв обред е Водоосвещението (водосвета). Той се извършва както в храма, така и по домовете, на полето, в учреждения, учебни заведения, в казарми, болници, социални домове, при полагане основите на нова къща….

Вижте още